Délvideéki Kutató Központ

Szabadka
A II. világháború időszaka jelentősen befolyásolta a Szabad Királyi Város, Szabadka és a város vonzáskörzetéhez tartozó települések lakosainak életét. 1941-ben Szabadka a legkisebb ellenállás nélkül került a Magyar Hadsereg birtokába. A magyaréra időszakában felvetődik a kérdés, hogy Szabadka városa bűnös volt-e a szerb etnikum ellen elkövetett gaztettekért. A háborús bűnöket kivizsgáló bizottság adataiból kiderül, hogy 41 szabadkai és környéki polgár neve ismert, akik részesei voltak az atrocitásoknak. Közöttük voltak hajdújárásiak, palicsiak, néhányan a Sándor településről, egy pedig Nagyfényről. A visszaéléseket elkövetők többsége magyar volt, de volt közöttük egy német, a többieknél pedig az került bejegyzésre, hogy „elmagyarosodott bunyevácok”.
Amilyen gyorsan kiépült a magyar hatalom ugyanolyan gyorsasággal került Szabadka szovjet és az újjáalakuló délszláv állam fennhatósága alá. A megtorlásokat megelőzően feljelentések a Szabadkai Népfelszabadító Bizottság háborús bűnöket kivizsgáló különbizottsághoz igen kevés számban érkeztek be. A megtorlások a város „felszabadulása” előtt 10 nappal megkezdődtek, amikor mint utólag kiderült 1944. október 1-jén kivégezték Dr. Komoróczy Iván városi aljegyzőt. A Vörös Hadsereg egységei és az őket kísérő partizánok október 10-én vonultak be a városba. A magyarok ellen elkövetett szervezett bosszúhadjárat 1944 októberének utolsó napjaiban kezdődtek, és egészen december elejéig tartottak. Az emberek elhurcolását, a halálos ítélet kihirdetését és végrehajtását egyaránt az OZNA41 hajtotta végre. Az összegyűjtött embereket, amelyekből a férfiak mellett a nők sem voltak kivételek a palicsi úti kaszárnyába, illetve a volt magyar kémelhárító központba az úgynevezett Sárga Ház pincéjébe zárták. A magyarság mellett a megtorlások a szabadkai németeket is érintették. Az 1931. évi népszámlálás adatai alapján Szabadkán 2865 német élt. A „felszabadulás” után a németeket kollektív bűnösökként kezelték, állampolgárságuktól és mindenféle ingó és ingatlan vagyonuktól megfosztották őket. A kommunista hatalomátvételt követően szinte azonnal megkezdték a németek letartóztatását. A partizánok áldozataikat a Sárga Ház pincéjében naponta kínozták és onnan teherautókon a zentai úti temető mellé, a már előre kiásott tömegsírokig terelték őket, ahol hidegvérrel belelőtték őket a négy hatalmas tömegsír valamelyikébe. Szabadkán kettő tábor is működött ahová az áldozatokat terelték. A kivégzettek nem mindegyiket a zentai úti temető tömegsírjaiban nyugszik, hiszen másutt is történtek kegyetlenkedések. Egy Sós nevű vegyeskereskedő lányait azért gyilkolták meg, mert Horthy szabadkai látogatása alkalmával nemzeti viseletben ott álltak a kormányzó mellett. Szabadkával kapcsolatosan mindenképp szót kell ejteni a hadikligeti székelyekről is. Október 8-án kapták meg az utasítást, hogy az impériumváltással el kell hagyniuk újonnan megszerzett lakóhelyüket. Menekülés közben a szabadkai partizánok egy csoportjába botlottak, akik főként a férfiakat több napon keresztül bántalmazták, majd likvidálták őket. A hóhér szerepet a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg egyik reguláris egysége, a 8. Vajdasági Brigád Harmadik Zászlóalja vállalta magára. Ez az egység a „felszabadulás“ után főleg bánáti polgárokból verbuválódott, de voltak közöttük nagy számban szabadkaiak és állítólag magyarok is.
Az áldozatok pontos száma a ma is tartó folyamatos kutatások következtében nem ismert, de ami bizonyos, hogy Szabadkáról és környékéről, 19 helységből hurcoltak el embereket és végeztek ki ártatlanul. Kijelenthető, hogy az 1944-1945-ös időszak Szabadka vonzáskörzetében megközelítőleg 978 áldozatot követelt. A legtöbb áldozat Szabadkáról származik, majd ezt Bajmok követi. Bácskában a két legnagyobb tömegsír ezért Szabadkán és Bajmokon van. A népvédelmi osztály részletesen tájékoztatta Josip Broz Titot a szabadkai eseményekről, aki egyik szabadkai látogatását nagy beszédet tartott és a következő kijelentéssel fordult az egybenyültekhez: „Itt egy kicsit kitakarítottatok. Most folytatni kell a munkát.” Szabadkán az OZNA-nak 25 tagja ismert, mindannyian más vidékről származtak. A visszaemlékezők a kínzók keresztnevére emlékeztek csak. Köztük volt bizonyos Miloš, Uroš, Vanja, és Capo. Megemlítették még Blaško Stražalković nevé is, aki utólag kijelentette, hogy őt a tragikus történésekért nem terheli felelősség, hiszen ő „csupán“ a városi rendőrség politikai biztosa volt és saját felelősségére 60 tagú letartóztatott csoportot szabadon engedett, amiért őt keményen megbüntették. Szerinte a szabadkai áldozatok száma 300-350 lehetett, főleg magyarok. Szabadka városába bevonuló partizánok közül három gimnáziumi diák is az első városi közigazgatáshoz tartozott. Radak Miloš, Jelić Dušan és Pintér Dezső (apja magyar, anyja bunyevác, de magát bunyevácnak tartotta). A visszaemlékezők Pintér Dezsőt ítélték el a legjobban, aki vészbíró és ítéletvégrehajtó is volt. Az ártatlan kivégzések olyan személyeket vettek el a várostól, akik még nagyon sokat tehettek volna Szabadkáért és környékéért. Szabadkától és környékétől a II. világháború 7032 áldozatot követelt, mintegy: 2000 zsidó, 1600 magyar, 1300 szerb, 1300 bunyevác illetve horvát, 600 német, 150 montenegrói és 50 egyéb.

Dobó Dávid
Forrás: 
Matuska Márton: A megtorlás napjai. Forum könyvkiadó, Újvidék, 1991.;
Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány, 1995.
Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.
vissza
Mártírok
A lista:  nem teljes
1. ... Balázs
  Csordaúti lakos.
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

2. Agárdi Gyula
  35 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

3. Albert Gábor
  Foglalkozás: tanuló
  16 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

4. Ambrus Antal
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

5. Andlar Iván
  61 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

6. Andrejević Antun
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

7. Annus János
  Foglalkozás: asztalos
  21 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

8. Antunović Janja
  Foglalkozás: varrónő
  48 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014

9. Bácsi András
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

10. Báics Márkus
  52 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

11. Bajai Antal
  Foglalkozás: munkás
  30 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

12. Bajai László
  Foglalkozás: fodrász
  22 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

13. Bakos Mihály
  23 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

14. Balázs János
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

15. Balázs Piri Kálmán
  60 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

16. Balog Bernárd (Berná(r)t)
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.
Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom
Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 1/45. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

17. Balog Ferenc
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

18. Balog István
  Foglalkozás: vasutas
  57 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

19. Balog József
  Foglalkozás: vasutas
  18 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

20. Balog Sándor
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

21. Balog Vojislav
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

22. Bambach János
  Foglalkozás: hangszerész
  50 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

23. Baranyi József
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

24. Bárdi Péter
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

25. Bárdi Sándor
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

26. Bart Ferenc
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

27. Bartalos József
  Forrás: . Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

28. Bašić Milan Marko
  Foglalkozás: földműves
  25 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

29. Bátori Károly
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

30. Belecki Mihály
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

31. Berényi József
  Foglalkozás: tanuló
  17 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

32. Berényi Mária
  Foglalkozás: háztartásbeli
  65 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

33. Berkó Károly
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

34. Bermel Ferenc
  Foglalkozás: tisztviselő
  32 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

35. Bermel Ferenc
  Foglalkozás: zenész
  35 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

36. Berner Ferenc
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

37. Birinyi Adalbert
  49 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

38. Bíró Lajos
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

39. Bleszics Jenő
  Foglalkozás: kereskedő
  53 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

40. Bleszics József
  Foglalkozás: tisztviselő
  50 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

41. Bódi Mátyás
  Foglalkozás: leventeoktató
  19 éves Földműveléssel is foglalkozott.
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

42. Bogešić Ernest
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

43. Bogner József dr.
  Foglalkozás: tanár, újságíró
  37 éves. Országgyűlési képviselő
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

44. Boja Nándor
  Foglalkozás: tisztviselő
  21 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

45. Boros Lajos
  Foglalkozás: tisztviselő
  43 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

46. Boros Mihály
  52 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

47. Borsos János
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

48. Bosnjak Marko
  Foglalkozás: földműves
  26 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

49. Bosnyák István
  25 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

50. Bozecki Ferenc
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

51. Budai István
  Foglalkozás: kereskedő
  20 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

52. Budanović Lazo
  Foglalkozás: erdész
  37 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

53. Bukó József
  Foglalkozás: munkás
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

54. Bukó Mihály
  Foglalkozás: munkás
  32 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

55. Bukvić Iván
  Foglalkozás: rendőr
  45 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

56. Buljovčić Stipan
  Foglalkozás: földműves
  56 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

57. Búza Šime
  44 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

58. Buzecki Ferenc
  Foglalkozás: tisztviselő
  35 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

59. Cabafi Dezső
  Foglalkozás: tanuló
  18 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

60. Cabafi Istenes Ilonka
  Foglalkozás: újságíró
  44 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

61. Cabafi Tibor
  Foglalkozás: tanuló
  17 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

62. Csajkás Margit
  Foglalkozás: tisztviselő
  50 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

63. Csajkás Péter
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

64. Csákány Antal
  Foglalkozás: mészáros
  36 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

65. Csányi József
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

66. Csifári Sándor
  Foglalkozás: hangszerész
  35 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

67. Csincsák J. Elemér
  Foglalkozás: tanár
  35 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

68. Csipak Antal
  21 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

69. Csiszár János
  32 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

70. Csiszár József
  30 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

71. Csiszár Nagy Sándor
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

72. Csitári Sándor
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

73. Dalter Stevan
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

74. Decsivány József
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

75. Dekai Nikola
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

76. Demeter Ferenc
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

77. Deneberger János
  41 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

78. Derna András
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

79. Dévavári-Dattler István
  Foglalkozás: géplakatos
  47 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

80. Dévics Nándor
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

81. Dobó István
  Foglalkozás: mészáros
  34 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

82. Dondó ...
  Foglalkozás: zenész
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

83. Dorozsmai József
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

84. Dózsa István
  Foglalkozás: kereskedő
  28 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

85. Dragić-Drágosi Kristóf
  Foglalkozás: tisztviselő
  50 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

86. Dulić Milica
  33 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

87. Dulić Petar
  Foglalkozás: földműves
  48 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

88. Dunđerski dr Matija
  Foglalkozás: orvos
  48 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

89. Dusnoki ...
  30 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

90. Elek Lajos
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

91. Elek Mihály
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

92. Elizák Béla
  Foglalkozás: cipész
  34 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

93. Engi András János
  64 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

94. Engi Péter
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

95. Erdélyi László dr.
  Foglalkozás: tanár
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

96. Erős Géza
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

97. Fábián István
  Foglalkozás: asztalos
  48 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

98. Fabijanović Lojzija
  Foglalkozás: tisztviselő
  47 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

99. Faragó István
  Foglalkozás: fűtő
  43 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

100. Faragó Lajos Péter
  43 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

101. Farkas Ferenc
  Foglalkozás: vaskereskedő
  45 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

102. Farkas József
  45 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

103. Fátyol Ferenc
  Foglalkozás: vasutas
  44 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

104. Fazekas István
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

105. Fazekas József
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

106. Fehér Ferenc
  Foglalkozás: fakereskedő
  52 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

107. Fehér Jakab
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

108. Feróné Bleszics Katalin
  32 éves. Állapotos volt, amikor kivégezték.
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

109. Filag István
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

110. Fister József
  Foglalkozás: kereskedő
  21 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

111. Fiszter Géza
  45 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

112. Fiszter Gusztáv
  24 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

113. Fiszter Gusztávné
  21 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

114. Fleis Ferenc
  Foglalkozás: szerzetes
  40 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

115. Fleischmann ...
  Foglalkozás: kereskedő
  20 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

116. Francišković Béla
  Foglalkozás: városi tisztviselő
  Földműveléssel is foglalkozott. 40 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

117. Francišković Šime
  44 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

118. Frol Franja
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

119. Frol Joso
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

120. Fülöp Jakab
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

121. Funk Oszkár
  Foglalkozás: tanuló
  20 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

122. Füredi András
  Foglalkozás: cukrász
  38 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

123. Futó Géza
  Foglalkozás: szűcs
  49 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

124. Futó János
  16 éves. Cserkész
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

125. Futó Tamás
  64 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

126. Gaál József
  56 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

127. Gabrić Franja
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 1/45. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

128. Gadžur Petar
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

129. Galle József
  Foglalkozás: tanár
  46 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

130. Gencel József
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 1/45. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

131. Gilice Vince
  Foglalkozás: kovács
  54 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

132. Gombos József
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

133. Göncöl István
  Foglalkozás: nyomdász
  38 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

134. Göncöl József
  Foglalkozás: pálinkafőző
  23 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

135. Görgei ...
  Foglalkozás: kocsmáros
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

136. Görög Lajos
  Foglalkozás: vendéglős
  38 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

137. Gresl Antal
  Foglalkozás: mozdonyvezető
  62 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

138. Gyetvai József
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

139. György István
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

140. Hajbert László
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

141. Hajnal Antal
  21 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

142. Hajnal István
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

143. Hajnal István
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

144. Hajnal Károly
  Foglalkozás: fűszeres
  44 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

145. Hajnal Vince
  45 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

146. Hajvert László
  Foglalkozás: tisztviselő
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

147. Hanák Géza
  34 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

148. Hardi Demeter
  Foglalkozás: nyugdíjas
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

149. Hardi Vida (Viktória)
  Foglalkozás: háztartásbeli
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.
Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 1/45. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

150. Harkány András
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

151. Harton István
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

152. Haska Károly
  Foglalkozás: földműves
  43 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

153. Hatvani Sabanov Ivan
  Foglalkozás: kőműves
  52 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

154. Házi Jolán
  Foglalkozás: háztartásbeli
  44 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

155. Házi Rozália
  Foglalkozás: háztartásbeli
  26 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

156. Heda Lujza
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

157. Hegedűs Borbála
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

158. Hegedűs József
  36 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

159. Hegedűs Mihály
  Foglalkozás: mozdonyvezető
  38 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

160. Herceg József
  17 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

161. Herceg József János
  17 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

162. Herceg Károly
  39 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

163. Herceg Károly
  39 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

164. Hirt Franz Johann
  Foglalkozás: gazdálkodó
  55 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

165. Horvát Ádám
  Foglalkozás: utazó
  43 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

166. Horvát Antal
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

167. Horvát Imre
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

168. Horvát István
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

169. Horvát Lajos
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

170. Horvát Lukács János
  Foglalkozás: szövő
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

171. Horvát Mirko
  Foglalkozás: leventeoktató
  20 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

172. Horváth Akasztai Mihály
  42 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

173. Horváth Vince
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

174. Ilgen István
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

175. Ilka József
  Foglalkozás: lakatos
  43 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

176. Imrés István
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

177. Insztitórisz Sándor
  Foglalkozás: cukrász
  56 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

178. Ivanković Gábor
  Foglalkozás: földműves
  44 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

179. Ives Béla
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

180. Ivković Stipan
  37 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

181. Ivkovics Ivandékics Gábor
  Foglalkozás: földműves
  44 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

182. Jáger István
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

183. Jáger Mihály
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

184. Jakab György
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

185. Jakab Máté
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

186. Jámbor Kálmán
  Foglalkozás: banktisztviselő
  51 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

187. Jambrušić Nikola
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

188. Jandek Dezső
  Foglalkozás: nyomdász, kereskedő
  41 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

189. Jenei György
  Foglalkozás: leventeoktató
  18 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

190. Jónás Ferenc
  Foglalkozás: zenész
  56 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

191. Juhász Rókus
  54 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

192. Kafčak Josip
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

193. Kakas Ernő
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

194. Kalmár József
  Foglalkozás: szabó
  43 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

195. Kalmár Mihály
  Foglalkozás: lakatos
  38 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

196. Kaniv Lajos
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

197. Kapiszta István
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

198. Kazány (Kazen) János
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.
Vojvođanski Arhiv, F: 183, Spisak likvidiranih zločinaca u okrugu Subotičkom

199. Keke (Kökény) Urbán
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.
Vojvođanski Arhiv, F: 183, Spisak likvidiranih zločinaca u okrugu Subotičkom

200. Kelemen József
  Foglalkozás: asztalos
  28 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

201. Kelemen Pál
  Foglalkozás: cipész
  33 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

202. Keller Ferenc
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

203. Keller Tibor
  Foglalkozás: tanuló
  18 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

204. Kendi (Kenedi) Károly
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.
Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

205. Keresnede Julija
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

206. Keresnede Stevan
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

207. Király Sándor
  Foglalkozás: földműves
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

208. Kis (Pál) Lajos
  Foglalkozás: lakatos
  34 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

209. Kis (Pál) Pál
  Foglalkozás: lakatos
  35 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

210. Kis György
  Foglalkozás: vasutas
  80 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

211. Kis József
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

212. Kis Lajos
  Foglalkozás: lakatos
  34 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

213. Kis László
  Foglalkozás: lakatos
  35 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

214. Kiss Albert
 
Kiss Albert
Foglalkozás: sertéskereskedő
57 éves
Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.;
Matuska Márton: A megtorlás napjai. Fórum, Újvidék, 2001.
215. Kiss Béla
  Foglalkozás: földbirtokos
  50 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

216. Kiss Erős Irén
  25 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

217. Kiss Ferenc
  Foglalkozás: kereskedő
  39 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

218. Kiss Jenő
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

219. Kladek László
  Foglalkozás: tanár
  45 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

220. Knapec Lojzija
  Foglalkozás: vendéglős
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

221. Kobrehel István
  Foglalkozás: cipész
  41 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

222. Kobrehel Mihály
  Foglalkozás: üveges
  36 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

223. Kocsis János
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

224. Kocsmár Emil
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

225. Kohajda Ferenc
  Foglalkozás: ószeres
  50 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

226. Kökény István
  20 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

227. Kolar Josip
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

228. Kolar Károly
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

229. Kolar Stevan
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

230. Komoróczy Iván
  Foglalkozás: városi aljegyző
  49 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

231. Komoróczy László
  Foglalkozás: városi aljegyző
  50 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

232. Körmendi (Körmedi) Fábián
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.
Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

233. Körmendi (Körmedi) János
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.
Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

234. Körmőci György
  28 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

235. Kovács András
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

236. Kovács György
  Foglalkozás: vasutas
  48 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

237. Kovács József
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

238. Kovács Lajos
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

239. Kovács Mihály
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

240. Kovács Sztríkó István
 
Kovács Sztríkó István
Születési Idő: 1897
Kivégzés időpontja: 1948. december 27.
Foglalkozás: banktisztviselő
45 éves 1948. december 27. Szabadkán a Szt.György temetőárkában agyonlőtték és oda is temették (Bírósági per az ő ügyében volt. Magyarország, ahova menekült kiszolgáltatta. Előbb Topolyán 13 évre ítélték majd Szabadkán golyó általi halálra)
Forrás: Nagy Tibor helytörténet kutató;
Kovács Sztríkó Zsuzsanna (hozzátartozó)

Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.
241. Kracer István
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

242. Krizsán Mihály
  38 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

243. Krmpotić Danilo dr.
  Foglalkozás: orvos
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

244. Krmpotić Petar
  Foglalkozás: gazdálkodó
  45 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

245. Krol Andrija
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

246. Kuden (Kudel) Mária
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.
Vojvođanski Arhiv, F: 183, Spisak likvidiranih zločinaca u okrugu Subotičkom

247. Kuden István
  Foglalkozás: zenész
  35 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

248. Kujundžić Franjo
  Foglalkozás: földműves
  38 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

249. Kuranda (Kurandi) Ladislav
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.
Vojvođanski Arhiv, F: 183, Spisak likvidiranih zločinaca u okrugu Subotičkom

250. Kúti Dezső
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

251. Kuti Gyula
  Foglalkozás: vendéglős
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

252. Lakatos Ferenc
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

253. Lalterak Jovan
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

254. Lampert Jovan
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

255. Langhof László
  Foglalkozás: gyógyszerész
  45 éves. Topolyáról.
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

256. Lányi Béla
  Foglalkozás: kereskedő
  64 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

257. Lehotkai Ferenc
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

258. Lendvai Iván
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

259. Lendvai János
  Foglalkozás: rendőr
  68 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

260. Lengyel István
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

261. Lengyel Lajos
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

262. Letić ...
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

263. Letić Katica
  Foglalkozás: tanuló
  15 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

264. Linner (Lihner) Ilona - Muci
  25 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.
Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

265. Lipai József
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

266. Lipozencsics János
  Foglalkozás: gazdálkodó
  70 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

267. Lipozencsics László dr.
  Foglalkozás: ügyvéd
  49 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

268. Lipozencsicsné (Sudarević) ...
  Foglalkozás: háztartásbeli
  60 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

269. Lippay József
  Foglalkozás: finomműszerész
  42 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

270. Liszner Nagy Sándor
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, Spisak likvidiranih zločinaca u okrugu Subotičkom

271. Lőrinc Péter
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

272. Lovászi (Lovasi) Ernő
  Foglalkozás: tisztviselő
  46 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.
Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

273. Lukács József
  64 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

274. Lulić Bartul
  62 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

275. Lulić Lojzija
  49 éves. Szerelő.
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

276. Lutz Károly
  Foglalkozás: optikus
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

277. Mácskovics Károly
  Foglalkozás: gazdálkodó
  60 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

278. Mácskovics Titusz
  Foglalkozás: mérnök
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

279. Mácskovity József
  Foglalkozás: bőrkereskedő
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

280. Major Josip
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madari u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

281. Makai István
  Foglalkozás: munkás
  26 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

282. Makica Géza
  Foglalkozás: mechanikus
  45 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

283. Malagurski Šime
  Foglalkozás: banktisztviselő
  51 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

284. Malisza (Malisa) Géza
  35 éves. Kerékpár javítással foglalkozott.
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.
Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 1/45. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

285. Mamuzsics Stipan
  Foglalkozás: kereskedő
  55 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

286. Margit József
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

287. Marjánovics Máté
  Foglalkozás: vendéglős
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

288. Mart Péter
  34 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

289. Masa Mihályné
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

290. Matković Antun
  61 éves. Városi alkalmazott.
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

291. Megyeri József
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

292. Merci Simon
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

293. Merković Karlo
  Foglalkozás: hivatalnok
  29 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

294. Mészáros András
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

295. Mészáros János
  60 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

296. Mészáros Lajos
  Foglalkozás: MÁV főtiszt
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

297. Mészáros Péter Pál
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

298. Mezei András
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

299. Mezei Boldizsár
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

300. Mezei Boldizsár
  41 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

301. Mezei Boldizsár ifj.
  15 éves. Epilepsziás beteg volt.
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

302. Mezei László
  Foglalkozás: asztalos
  37 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

303. Mihalik Péter
  35 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

304. Miklós Martin
  Foglalkozás: tisztviselő
  40 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

305. Milunović Pavle
  53 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

306. Milyácski Károly
  Foglalkozás: földműves
  56 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

307. Miskolci Imre
  Foglalkozás: munkás
  36 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

308. Molnár László
  48 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

309. Morvai Antal
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

310. Moser Johann
  Foglalkozás: villanyszerelő
  45 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

311. Mózi (Moze) Antal
  Foglalkozás: kovács
  30 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.
Vojvođanski Arhiv, F: 183, Spisak likvidiranih zločinaca u okrugu Subotičkom

312. N.N.
  Foglalkozás: mentős
  25 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

313. N.N.
  Anyaországi tanuló
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

314. N.N.
  Anyaországi tanuló.
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

315. Nados Gábor
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

316. Nados István
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

317. Nađ Samuilo
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

318. Nađtorma Matija
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

319. Nagy József
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

320. Nagy Kis Erzsébet
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

321. Nagy László
  Foglalkozás: tisztviselő
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

322. Nagy Sándor
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

323. Nagy Teleki Félix
  Foglalkozás: kovács
  62 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

324. Nagy Teleki György
  Foglalkozás: pincér
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

325. Nagyhegyesi Ferenc
  30 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

326. Nanai Csaba
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

327. Návai (Havai) Lajos
  Foglalkozás: munkás
  19 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.
Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

328. Nedo Lujza
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

329. Némedi István
  47 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

330. Némedi Károly
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

331. Nemes Oszkár
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

332. Neszvecskó Teréz
  Foglalkozás: háztartásbeli
  25 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

333. Nojcsek Etelka (Taupertné)
  Foglalkozás: háztartásbeli
  34 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

334. Nojcsek Géza
  Foglalkozás: kereskedő
  70 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

335. Nojcsek Gézáné
  Foglalkozás: háztartásbeli
  58 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

336. Nojcsek Gizella
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

337. Nojgebajger Antun
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

338. Odri Máté
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

339. Okolisán János
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

340. Orosz György
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

341. Orosz Illés
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

342. Orosz János
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

343. Orosz József
  60 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

344. Ostrogonac Ento
  30 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

345. Ostrogonac Iván
  Foglalkozás: földműves
  30 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

346. Ostrogonac Šime
  Foglalkozás: földműves
  58 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

347. Osztrogónác István
  30 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

348. Óvári Péter
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

349. Pagani István
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

350. Palatinusz Ferenc
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

351. Palatinusz István
  39 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

352. Palatinusz Menyhért
  34 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

353. Palenčar Anđa
  30 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

354. Pálfi Pál
  19 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

355. Palgyi Lajos
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

356. Pálinko Veco id.
  64 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

357. Palko Pinč
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

358. Pančić Slavko
  Foglalkozás: rőfös
  35 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

359. Pap Gyula
  Foglalkozás: gépészmérnök
  30 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

360. Pap László
  Foglalkozás: tisztviselő
  25 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

361. Pap Péter
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

362. Papucsos Mihály
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

363. Pavanski Stevan
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, Spisak likvidiranih zločinaca u okrugu Subotičkom

364. Penc József
  31 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

365. Penčenji Mihajlo
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

366. Petényi Gábor
  Foglalkozás: tanuló
  18 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

367. Petőc István
  Foglalkozás: munkás
  24 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

368. Pintér András
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

369. Piuković Luka
  Foglalkozás: asztalos
  25 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

370. Pletl Antal
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

371. Pohl István
  Foglalkozás: munkás
  22 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

372. Poljaković Franjo
  Foglalkozás: munkás
  25 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

373. Polyákovics Pál
  Foglalkozás: rendőr
  30 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

374. Povenszki István
  Foglalkozás: vasesztergályos
  53 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

375. Prćič (Grčić) Miško Mihajlo
  Foglalkozás: vasutas
  46 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.
Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

376. Prćić Ivan
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

377. Prodanović Mladen
  47 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

378. Puha Miklós (Nikola)
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.
Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

379. Puhalák Ella
  Foglalkozás: tisztviselőnő
  21 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

380. Pusztai Endre
  Foglalkozás: műszerész
  29 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

381. Puzić Antun
  Foglalkozás: lovasrendőr
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

382. Rabstein Mátyás dr.
  Foglalkozás: tiszti főorvos
  50 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

383. Rácz Besenyi Ferenc
  23 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

384. Rácz Besenyi László
  20 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

385. Rajčić Joso
  Foglalkozás: molnár
  58 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

386. Rajčić Mirko
  Foglalkozás: fogorvos
  22 éves. Fogtechnikus
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

387. Rajcsányi Antal
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

388. Reiter Imre
  Foglalkozás: molnár
  35 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

389. Rek Andor
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

390. Rencsényi Mihály
  Foglalkozás: molnár
  36 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

391. Rencsényi Sándor
  Foglalkozás: molnár
  28 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

392. Reök Andor
  Foglalkozás: főispán
  50 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

393. Rescsik Antal
  Foglalkozás: állami alkalmazott
  43 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

394. Rescsik Antal
  Foglalkozás: állami alkalmazott
  43 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

395. Retkes József
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

396. Richter Ferenc
  39 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

397. Richter István
  Foglalkozás: földműves
  39 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

398. Rickert Antal
  31 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

399. Ris Pavle
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

400. Rizsányi Béla
  Foglalkozás: tisztviselő
  60 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

401. Sama Martin
  Foglalkozás: munkás
  57 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

402. Šarvar Stipan
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

403. Sárvári Géza
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

404. Sebestyén Menyhért
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

405. Sebestyén Pál
  44 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

406. Seči Lajčo
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

407. Seif Boldizsár
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

408. Sekulić Jovan
  Foglalkozás: földműves
  43 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

409. Seter Franjo
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

410. Siflis Imre
  Foglalkozás: bíró
  40 éves. Becséről.
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

411. Siflis István
  Foglalkozás: rövidáru-kereskedő
  35 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

412. Šikora Aleksandar
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

413. Šimoković Šime
  Foglalkozás: kőműves
  42 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

414. Simon József
  33 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

415. Sinkovics Gábor
  Foglalkozás: tanár
  52 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

416. Sípos ...
  Foglalkozás: állatorvos
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

417. Sityárevics Emil
  Foglalkozás: városi tisztviselő
  43 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

418. Sivić Kimetin Petar
  Foglalkozás: földműves
  32 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

419. Skenderović Julije
  Foglalkozás: gazdálkodó
  40 éves. Képviselő is volt.
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

420. Skenderović Toma
  66 éves. Közgazdász
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

421. Sluks János
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

422. Smolenski Stevan
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

423. Šneider Franjo
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

424. Snur József
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

425. Sokhauzer Jenő
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

426. Somer Dragutin dr.
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

427. Sommer Károly dr.
  Foglalkozás: ügyvéd
  55 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.
Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 1/15. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

428. Soós Dékány Terike
  Foglalkozás: tanuló
  12 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

429. Soós Szegedi Gabriella
  Foglalkozás: tanuló
  13 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

430. Sóti Nándor
  30 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

431. Sriker Imre
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

432. Stantić Antun
  Foglalkozás: városi tisztviselő
  51 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

433. Stantić Antun
  Foglalkozás: kereskedő
  66 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

434. Stantić Josip (Žiraf)
  Foglalkozás: nyersbőrkereskedő
  Nyomozó
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

435. Stantić Joso
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

436. Stefani Mihály
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

437. Šterbić ...
  54 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

438. Sterbik Péter
  Foglalkozás: szabó
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

439. Stipančević Blaško
  Foglalkozás: földműves
  22 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

440. Stipić Petar
  Foglalkozás: tisztviselő
  38 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

441. Stuparics Mátyás
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

442. Suhajda István
  Foglalkozás: kovács, bognár
  44 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

443. Suldi György
  50 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

444. Šulta Iván
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

445. Surteg Herneg
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

446. Šušić Franjo
  29 éves. Köszörűs
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

447. Szabados Sándor
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

448. Szabó Cibolya (Jenéi) Rozália
  Foglalkozás: háztartásbeli
  27 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

449. Szabó Cibolya András
  Foglalkozás: vasutas
  29 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

450. Szabó Félix
  Foglalkozás: földműves
  43 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

451. Szabó Ferenc
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

452. Szabó Gábor
  Foglalkozás: könyvelő
  24 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

453. Szabó István
  Foglalkozás: cipész
  31 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

454. Szabó István
  Foglalkozás: fűszeres
  50 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

455. Szabó István ifj.
  Foglalkozás: fűszeres
  25 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

456. Szabó Josip
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

457. Szabó József
  Foglalkozás: kereskedő
  25 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

458. Szabó Kálmán
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

459. Szabó Lajos
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

460. Szabó Mihály
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

461. Szabó Miklós
  Foglalkozás: fűszeres
  52 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

462. Szabó Rozina
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

463. Szabó Sípos Imre
  Foglalkozás: szíjgyártó
  56 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

464. Szabó Sípos József
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

465. Szabó Tibor
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

466. Szagmajszter Gyula
  Foglalkozás: tanár
  45 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

467. Szalai János
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

468. Szálai Péter
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

469. Szalma András
  Foglalkozás: leventeoktató
  26 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

470. Szalma Kálmán
  Foglalkozás: vasutas
  58 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

471. Szalma Péter
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 1/45. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

472. Szamosvári József
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

473. Szanka ...
  45 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

474. Szántó Mátyás
  Foglalkozás: géplakatos
  46 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

475. Szatmári István
  Foglalkozás: munkás
  33 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

476. Szebenyi Márton
  Foglalkozás: asztalos
  52 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

477. Szebenyi Vilmos
  45 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

478. Szécsi Lajos
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

479. Szeif István
  Foglalkozás: kereskedő
  20 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

480. Szeleki László
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

481. Szemesi Károly
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

482. Szenc Ferenc
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

483. Szendrei Béla
  Foglalkozás: kereskedő
  44 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

484. Szendrei József
  Foglalkozás: földbírtokos
  45 éves. Madarasról.
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

485. Szene Ferenc
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

486. Szermesi Mihály
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

487. Szili József
  30 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

488. Szilner Sándor
  Foglalkozás: bognár
  33 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

489. Szőci Lajos
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

490. Szőczi János
  Foglalkozás: kereskedő
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

491. Szűcsi János
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

492. Szurok János (István)
  48 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

493. Takács József
  Foglalkozás: cipész
  30 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

494. Takács Lajos
  Foglalkozás: pilóta
  27 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

495. Takács Lajos
  Foglalkozás: tanár
  29 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

496. Takács Mihály
  Foglalkozás: cipész
  48 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

497. Takács Mihály ifj.
  Foglalkozás: cipész
  21 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

498. Tamási Péter
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

499. Tarján Lajos Péter
  53 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

500. Tauber (Tambert) Gusztávné
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.
Vojvođanski Arhiv, F: 183, Spisak likvidiranih zločinaca u okrugu Subotičkom

501. Taupert Alfréd
  Foglalkozás: mérnök
  45 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

502. Taupert Alfréd id.
  Foglalkozás: tanár
  69 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

503. Teleki György
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

504. Teleki Gyula
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

505. Teleki Pál
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

506. Temunović Antun
  Foglalkozás: borbély
  49 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

507. Temunović Stipan
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

508. Timár (Tiller) Ferenc dr.
  Születési hely: Gombos
  Születési Idő: 1911
  Foglalkozás: újságíró
  33 éves. 1929-ben került Szabadkára a Naplóhoz újságírónak.
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.
Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva. Hatodik Síp Alapítvány, Budapest, 1995.

509. Tőke János
  Foglalkozás: városi tisztviselő
  32 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

510. Tőke József
  36 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

511. Tolnai János
  Foglalkozás: kereskedő
  52 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

512. Torma Frigyes
  35 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

513. Torma Teréz
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

514. Törő István
  Foglalkozás: fűszerkereskedő
  51 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

515. Török Bálint
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

516. Török István
  Foglalkozás: fűszeres
  34 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

517. Török János
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

518. Török József
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

519. Tot Jelisaveta
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

520. Tot Marija
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

521. Tot Matija
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

522. Tóth György
  35 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

523. Tóth Imre
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

524. Tóth János
  Foglalkozás: bognár
  30 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

525. Tóth Károly
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

526. Tóth László
  Foglalkozás: kereskedő
  33 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

527. Tóth Mátyás
  Foglalkozás: szűcs
  34 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

528. Troll József
  Foglalkozás: lakatos
  44 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

529. Újvári József
  Foglalkozás: mozdonyvezető
  40 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

530. Úri Antal
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

531. Ürmös Erzsébet
  Foglalkozás: varrónő
  25 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

532. Ürmös István
  Foglalkozás: asztalos
  24 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

533. Üves Béla
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

534. Váci-Vacić Petar
  Foglalkozás: géplakatos
  45 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

535. Vakula Mihajlo
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

536. Varga András
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

537. Varga Antal
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

538. Varga Kálmán
  31 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

539. Varga Károly
  Foglalkozás: tisztviselő
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

540. Varga Károly
  Foglalkozás: nyomdász
  30 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

541. Varga Željko
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

542. Varges Sándor
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

543. Vas Lajos
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

544. Velhesz Gusztáv
  Foglalkozás: tanuló
  16 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

545. Verne Gusztáv
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

546. Vicai Alojz
  Foglalkozás: vasutas
  29 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

547. Vidaković Antun
  Foglalkozás: tisztviselő
  54 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

548. Vidaković Mukić Lua
  Foglalkozás: földműves
  51 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

549. Vince Mihály
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

550. Vince Mihály
  Forrás: Aleksandar Kasas, Madarí u Vojvodini 1941–1946 , Filozofski Fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.

551. Virág Géza
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

552. Virág Josip
  Forrás: Vojvođanski Arhiv, F: 183, broj 3. 10.I.1946. Spisak likvidiranih u okrugu Subotičkom

553. Vojnić Hajduk Géza
  Foglalkozás: földműves
  25 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

554. Vojnić Pajo
  Foglalkozás: földműves
  25 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

555. Vojnić Purčar Nikola
  43 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

556. Vojnić Tunić Stipan
  46 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

557. Völgyi János dr.
  Foglalkozás: polgármester
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

558. Vörös Ferenc
  Foglalkozás: munkás
  30 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

559. Vuković Feliks
  Foglalkozás: kereskedősegéd
  32 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

560. Vuković Nikola
  57 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

561. Vukovics Antal
  Foglalkozás: gazdálkodó
  57 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

562. Vukovics Géza
  Foglalkozás: ipartestületi titkár
  54 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

563. Vumanov Lajčo
  Foglalkozás: szobafestő
  36 éves
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

564. Werle Gusztáv
  Foglalkozás: tanuló
  19 éves. Szerb szobrot öntött 1941-ben.
  Forrás: Memento 70 Szabadka 1944-2014, Negyedik bővített és átdolgozott kiadás, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-1945 Alapítvány, Budapest - Szabadka, 2014.

565. Zillich György
  Foglalkozás: postás
  53 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

566. Ződi Pál
  Foglalkozás: MÁV fűtőház főnöke
  46 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

567. Zsizsa János
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.

568. Zvekán József
  Foglalkozás: tanító
  39 éves
  Forrás: Mementó. Szerk.: Dr. Bogner István, Sinkovics Ferenc, Szabadka, 2003.